EUR
Avís legal

Política de privacitat

En empleno de la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal núm. 15/1.1999, del 13 de desembre de 1999, Grup Garrampa S.L. informa que les dades personals introduïdes pels seus clients són guardats i tractats amb un fitxer automatitzat fet per i per a Grup Garrampa S.L. Aquestes dades són necessaris per a la realització i enviament de qualsevol compra feta en el nostre lloc web, així com per a la promoció de les seves ofertes o novetats només si el client ho permet expressament. Grup Garrampa S.L no cedirà les dades dels seus clients a tercers ni els utilitzarà per a cap altra fi que els indicats. El client podrà en qualsevol moment exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades.

Condicions generals

Garrampa pertany a Grup Garrampa S.L. amb CIF B99080061, amb domicili social en C/ Previsió Social, Núm. 22, Local, 50008 Saragossa, Inscrita en el Registre Mercantil de Saragossa, Tom 3295, Foli 182, Fulla 39524 i les dades de contacte de la qual són el telèfon 976 499 206 i l'email: info (arrova) garrampa.com. Usar la nostra pàgina web constitueix l'acord de l'usuari a les següents condicions que regulen la venda dels productes oferts en Garrampa. Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola.

Grup Garrampa S.L. no es responsabilitza de la incorrecta utilització que els usuaris d'Internet realitzin de la informació o continguts del servei, sent exclusiva responsabilitat de l'usuari que accedeix al mateix o l'utilitzi.

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web de conformitat amb la llei, aquestes Condicions Generals, la moral, els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic. L'usuari haurà d'utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, contràries al que s'estableix en aquestes condicions generals, que infringeixin els drets de Grup Garrampa S.L. o de tercers o que puguin atemptar contra la moral i/o les normes d'etiqueta de la xarxa i/o els interessos de Grup Garrampa S.L. o de tercers.

Grup Garrampa S.L. es reserva el dret a denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés de qualsevol usuari a aquesta pàgina o a alguna part d'aquesta, quan concorrin les circumstàncies descrites en la present condició.

Propietat del contingut de la web

Totes les il·lustracions, dissenys, icones, gràfics, fotografies, imatges i qualssevol altres elements que formin part de la Web són propietat exclusiva de Grup Garrampa S.L. Els elements d'aquesta Web estan dissenyats amb el propòsit d'oferir la venda dels nostres productes. La còpia o utilització d'aquests elements no comporta la transferència de cap dret sobre aquests.

Informació relativa a la Plataforma de Resolució de Disputes Online de la Comissió Europea (ODR - Online Disputi Resolution)

En compliment del nou Reglament de la UE nº524/203 amb data 09/01/2016, anomenat ODR, (sobre la resolució de litigis online), informem els nostres clients sobre la possibilitat de dirigir-se a aquesta plataforma dedicada a resoldre qualsevol tipus de litigi en el camp del comerç electrònic. Poden fer-ho a través del següent enllaç: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooselanguage Online Disputi Resolution (ODR)