EUR

Condicions de venda

Garanties

Disposa d'un termini de 15 dies per a revisar els possibles defectes de la mercaderia subministrada. Revisi la seva mercaderia durant aquesta comanda per a poder efectuar la devolució dins de termini. S'aconsella obrir la seva mercaderia i revisar la seva qualitat si no va utilitzar-la immediatament. Fora de termini no podem assegurar-li que es faci efectiva la devolució. Així mateix posem a la seva disposició totes les garanties que ofereix el fabricant. Garrampa no ofereix una garantia expressa i no dóna una garantia implícita i específica per a la comerciabilitat o idoneïtat del seu propòsit.

Els productes oferts a la botiga online estan dirigits a persones física o jurídica que actua en el marc de la seva activitat empresarial o professional, ja sigui pública o privada.

Desestimació de comanda

Es podria retornar una comanda si no hi ha estoc suficient per a la demanda exigida de terminis, o hi ha hagut un error aplicable a preus en la base de dades que puguin justificar-se.

Variacions de la comanda

Les comandes realitzades en grans quantitats poden sofrir una mínima variació entre la quantitat demanada i la subministrada. Garrampa controla el procés de fabricació perquè en cas de no ser exacta, la quantitat sigui superior. Pot haver-hi alguns pocs casos en què la quantitat sol·licitada sigui menor. L'excés de producció no es repercutirà en la factura final.

Realitzem mostres virtuals aproximades perquè el client pugui comprovar com quedarà el seu producte una vegada personalitzat. El calibratge cromàtic de la seva pantalla, configuració de la lluentor i contrast pot afectar la manera de visualització de la mostra alterant els colors reals. Per això adjuntem al costat de la mostra virtual els colors Pantone aproximats. Pantone és un sistema universal d'identificació de colors utilitzat en arts gràfiques. Si no disposa de carta pantone podrà trobar-los en programes d'edició gràfica com photoshop i illustrator.

Acceptació i cancel·lació de la comanda

L'acceptació d'una comanda tanta per email o signat suposa l'acceptació de les nostres condicions de venda i el seu compromís de pagament amb les formes acordades. Una vegada que una confirmació de comanda és aprovada, no podem garantir la nostra capacitat de realitzar canvis o cancel·lacions. La cancel·lació d'una comanda ja tramitada suposa unes despeses que repercutirem en tal cas al client. El client està obligat a pagar el preu acordat per qualsevol treball que hagi estat realitzat per nosaltres fins a la cancel·lació d'aquest. Algun de les despeses que es podrien incloure entre altres són els de preparació de la comanda, demanat de material, disseny digital i taxes de reposició. En el cas que a Garrampa no li hagi suposat cap despesa, al client no se li repercutirà cap càrrec.

Garrampa garanteix mantenir l'oferta de la comanda una vegada confirmat el pressupost final.

Impostos

A tots els productes se'ls carregarà l'IVA corresponent. Garrampa està obligat a cobrar tots els impostos dels productes venuts i serveis realitzats. A les empreses i persones que estiguin exemptes de pagar impostos no se'ls repercutirà. Per a aquests casos el client haurà d'aportar la documentació sol·licitada per a la nostra posterior revisió i aprovació.

Preus de la web

Garrampa fa tot el possible per mantenir actualitzats tots els preus. És possible que els preus canviïn d'un dia per a un altre, encara que si s'ha realitzat la comanda, el preu gaudit durant el procés de compra i pagament no podrà ser modificat per nosaltres.

Retards en l'enviament

El client accepta que Garrampa no es farà responsable en el retard dels enviaments ocasionats per causa major o altres circumstàncies sobre les quals no tenim un control directe. Els enviaments realitzats es realitzen amb la suficient antelació perquè es compleixin els terminis de lliurament acordats. Garrampa no es farà càrrec dels possibles danys econòmics ocasionats pel retard ocasionat per causes majors.

Grandària de la impressió

La grandària de la impressió cotitzada en els nostres pressupostos és de màxim un A4 (21x30 cm). Per a grandàries superiors consulti amb el nostre comercials.

Imatges de la web

Garrampa tracta d'oferir unes imatges en els quals el producte apareix el més real possible. No obstant això cadascun pot interpretar ambiguament detalls com a escala i color que no es corresponen amb la realitat. Per a comprovar la qualitat, color i grandària del producte pot sol·licitar-nos una mostra i comprovar com és l'article en realitat. Si decideix no avaluar la mostra física no ens fem responsables dels possibles errors d'interpretació que li hagin pogut sorgir en visualitzar la imatge. També recomanem que comprovi totes les dades que facilitem en la fitxa de producte com a grandària, material, etc. Aquestes dades poden ajudar-lo a fer-se una idea de com és en realitat l'article.

Cupons promocionals

Garrampa ofereix als seus clients cupons i ofertes promocionals. Aquestes ofertes no són acumulables, només es poden utilitzar una vegada per client. Els cupons només són canviables per a comandes realitzades per la web. Ens reservem el dret a no aplicar les ofertes a alguns dels nostres productes.

Devolució d'una comanda

Té vostè dret a una devolució en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de devolució expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns. Per a exercir el dret de devolució, deurà vostè notificar-nos a Grup Garrampa ([email protected], Previsió Social 22, 50008, Zaragoza, o qualsevol de les maneres de contactes que trobarà al peu de totes les pàgines), la seva decisió de devolució a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de devolució que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Per a complir el termini de devolució, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per la seva part d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències de la devolució

En cas de devolució per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de devolució.

Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d'aquests, segons quina condició es compleixi primer.

Deurà vostè retornar-nos o lliurar-nos directament els béns o a Grup Garrampa, Centre Logístic, Santa Ana 3, Cuarte de Huerva, Zaragoza, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de devolució. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Deurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Model de Formulari de devolució

(Si us plau, completi i enviï aquest formulari únicament si es vol devolució)

- A l'atenció de Grup Garrampa SL, C/ Previsió Social, 22, 50008 Saragossa, info#[email protected]

- Per la present li comunico/comuniquem () que retorno la comanda ________

- Demanat el/rebut el ()

- Nom del client

- Domicili del client

- Signatura del client (només si el present formulari es presenta en paper)

- Data

() Ratlli's el que no escaigui.

El dret de devolució no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

  • a) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del client i usuari o clarament personalitzats.
  • b) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
  • c) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament.
  • d) El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintados pel client i usuari després del lliurament.

Explicació: Els articles que portin impresa una personalització no es podran retornar (excepte els productes defectuosos). Ens és impossible retornar la mercaderia marcada a fàbrica. Per això recomanem que es demani una mostra física del producte abans de la seva impressió perquè puguin valorar i veure com és el producte, dimensions, qualitat, etc. També poden consultar als nostres comercials qualsevol dubte que tinguin sobre un producte determinat.

Devolució d'una comanda

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. Així mateix, com a entitat adherida a Confiança Online i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades i protecció de menors, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controversias de Confianza Online (www.confianzaonline.es).