CZK
Právní varování

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu se základním zákonem o ochraně osobních údajů č. 15/1.1999 ze dne 13. prosince 1999 společnost Grupo Garrampa SL informuje, že osobní údaje zadané jejími klienty jsou ukládány a zpracovávány pomocí automatizovaného souboru vytvořeného společností Grupo Garrampa a pro ni. SL Uvedené údaje jsou nezbytné k provedení a odeslání jakéhokoli nákupu uskutečněného na naší webové stránce, jakož i k propagaci jejích nabídek nebo novinek pouze v případě, že to klient výslovně povolí. Grupo Garrampa SL nebude předávat údaje svých klientů třetím stranám ani je nepoužije k jinému účelu, než je uvedeno. Klient může kdykoli uplatnit právo na opravu, zrušení a námitku svých údajů.

Všeobecné podmínky

Garrampa patří Grupo Garrampa SL s CIF B99080061, se sídlem na adrese C / předvídající sociální, Nº 22, místní, 50008 Zaragoza, zapsaná v Mercantile registru Zaragoza, svazek 3295, Folio 182 listů 39524 a jehož kontaktní údaje jsou telefon 976 499 206 e-mail: info (at) garrampa.com. Používání našich webových stránek představuje souhlas uživatele k těmto podmínkám, které regulují prodej produktů nabízených v Garrampa. Tyto všeobecné podmínky jsou ovládáni španělského zákona.

Grupo Garrampa SL nenese odpovědnost za nesprávné použití informací nebo obsahu služby ze strany uživatelů internetu, přičemž je výhradní odpovědností uživatele, který k nim přistupuje nebo je používá.

Uživatel souhlasí s používáním webu v souladu se zákonem, těmito Všeobecnými podmínkami, dobrými mravy, obecně uznávanými dobrými zvyky a veřejným pořádkem. Uživatel musí používat tuto službu, aniž by se dopouštěl činností, které mohou být považovány za nezákonné nebo nezákonné, v rozporu s tím, co je stanoveno v těchto všeobecných podmínkách, které porušují práva Grupo Garrampa SL nebo třetích stran nebo které mohou porušovat morálku a/nebo předpisy. etikety a/nebo zájmy Grupo Garrampa SL nebo třetích stran.

Grupo Garrampa SL si vyhrazuje právo dle uvážení kdykoli a bez předchozího upozornění zamítnout přístup jakéhokoli uživatele na tuto stránku nebo jakoukoli její část, pokud nastanou okolnosti popsané v této podmínce.

Vlastnictví webového obsahu

Všechny ilustrace, návrhy, ikony, grafika, fotografie, obrázky a jakékoli další prvky, které jsou součástí webu, jsou výhradním vlastnictvím Grupo Garrampa SL Prvky tohoto webu jsou navrženy s cílem nabízet prodej našich produktů. Kopírování nebo použití uvedených prvků neznamená převod jakýchkoli práv na ně.

Informace týkající se platformy Evropské komise pro online řešení sporů (ODR – Online Dispute Resolution)

V souladu s novým nařízením EU č. 524/203 ze dne 1. 9. 2016 s názvem ODR (o online řešení sporů) informujeme naše klienty o možnosti obrátit se na tuto platformu věnovanou řešení jakéhokoli typu sporu v oboru elektronického obchodování. Můžete to udělat prostřednictvím následujícího odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Online Dispute Resolution (ODR)