CZK

Jsme hrdí na to, že máme lidský tým oddaný tomu, co dělají, a to nejen na podnikové úrovni, ale i mimo kancelář.

Upřednostňujeme pomoc v sociálních, humanitárních a vzdělávacích akcích na místní i národní úrovni, což je jedinečná vize Grupo Garrampa. Naši společenskou odpovědnost odrážíme v našich hodnotách.

Hodnoty k růstu

Víme, že personalizovaná značka a naše produkty mohou být klíčem k dosažení solidarity daleko, k poskytnutí hlasu a přítomnosti projektům, které by ji jinak neměly.

Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s organizacemi, které bojují za tosladit se s hodnotami naší společnosti a být součástí jejich boje.

Spolupracujeme na projektech typu: