SEK

Tack så mycket för att du accepterar vår integritetspolicy ;-) ;-)

Integritetspolicy

Ledningen / det styrande organet för GRUPO GARRAMPA SL (nedan kallad den personuppgiftsansvarige), tar maximalt ansvar och engagemang för upprättandet, implementeringen och underhållet av denna dataskyddspolicy, vilket garanterar den kontinuerliga förbättringen av den personuppgiftsansvarige. i syfte att uppnå excellens i samband med efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på databehandling och fri rörlighet för dessa uppgifter och genom vilket direktiv 95 /46/CE (General Data Protection Regulation) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), och de spanska dataskyddsbestämmelserna upphävs. av personuppgifter (organisk lag, specifik sektorslagstiftning och dess tillämpningsföreskrifter).

GRUPO GARRAMPA SL:s dataskyddspolicy är baserad på principen om proaktivt ansvar, enligt vilken den personuppgiftsansvarige är ansvarig för efterlevnaden av det regulatoriska och rättsliga ramverket som styr nämnda policy, och kan visa det inför behöriga kontrollmyndigheter. .

I denna mening, kommer den registeransvarige styras av följande principer som ska betjäna alla dess personal som en vägledning och referensram i behandlingen av personuppgifter:

 • Dataskydd genom design: den personuppgiftsansvarige kommer att tillämpa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, såsom pseudonymisering, både vid tidpunkten för fastställande av behandlingssättet och vid tidpunkten för själva behandlingen, för att effektivt tillämpa principerna för dataskydd, som dataminimering, och integrera nödvändiga garantier i behandlingen.
 • Skydd av data som standard: den personuppgiftsansvarige kommer att tillämpa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera att som standard endast de personuppgifter som är nödvändiga för vart och ett av de specifika syftena med behandlingen behandlas.
 • Dataskydd i livscykeln för information: de åtgärder som garanterar skydd av personuppgifter kommer att gälla under hela cykeln av livet av informationen.
 • Laglighet, lojalitet och transparens: personuppgifter kommer att behandlas lagligt, lojalt och öppet i förhållande till den berörda parten.
 • Begränsning av ändamål: personuppgifter kommer att samlas in för specifika, explicita och legitima ändamål och kommer inte att behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Dataminimering: personuppgifter kommer att vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.
 • Noggrannhet: personuppgifterna kommer att vara exakta och vid behov uppdaterade; Alla rimliga åtgärder kommer att vidtas för att omedelbart radera eller korrigera personuppgifter som är felaktiga med avseende på de syften för vilka de behandlas.
 • Begränsning av lagringsperioden: personuppgifterna kommer att förvaras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera berörda parter inte längre än vad som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen av personuppgifterna.
 • Integritet och konfidentialitet: personuppgifter kommer att behandlas på ett sådant sätt att tillräcklig säkerhet för personuppgifter garanteras, inklusive skydd mot obehörig eller olaglig behandling och mot förlust, förstörelse eller oavsiktlig skada, genom tillämpning av tekniska åtgärder eller lämpliga organisationer.
 • Information och utbildning: en av nycklarna för att garantera skyddet av personuppgifter är den utbildning och information som ges till personalen som är involverad i deras behandling. Under informationens livscykel kommer all personal med tillgång till uppgifterna att på lämpligt sätt utbildas och informeras om sina skyldigheter i förhållande till efterlevnaden av dataskyddsbestämmelser.

Dataskyddspolicyn för GRUPO GARRAMPA SL kommuniceras till all personal hos den personuppgiftsansvarige och görs tillgänglig för alla intresserade parter.

Följaktligen involverar denna dataskyddspolicy all personal hos den person som är ansvarig för behandlingen, som måste känna till den och anta den, betrakta den som sin egen, varvid varje medlem ansvarar för att tillämpa den och verifiera de dataskyddsregler som gäller för deras verksamhet. , samt identifiera och tillhandahålla de möjligheter till förbättringar som den anser lämpliga i syfte att uppnå excellens i förhållande till dess efterlevnad.

Denna policy kommer att granskas av GRUPO GARRAMPA SL:s ledning/styrande organ, så många gånger som det anses nödvändigt, för att alltid anpassa sig till gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter.

Och på ämnet kakor...

All information om var och en av de cookies som vi använder finns härDu kan konfigurera om du ger oss tillåtelse att använda var och en av dem i den här länken

Vad är cookies?

Cookies är små filer som vissa plattformar, till exempel webbsidor, kan installera på din dator, smartphone, surfplatta eller tv ansluten till internet. Dess funktioner kan vara mycket varierande: lagra dina surfinställningar, samla in statistisk information, tillåt vissa tekniska funktioner... Ibland används cookies för att lagra grundläggande information om användarens eller deras utrustnings surfvanor, till punkt, beroende på fall, för att kunna känna igen det.

Cookies är användbara av flera skäl. Ur teknisk synvinkel tillåter de webbsidor att fungera snabbare och anpassade efter dina preferenser, som att lagra ditt språk, din stad eller ditt land. Dessutom hjälper de ansvariga för webbplatser att förbättra de tjänster de erbjuder, tack vare den statistiska information de samlar in genom dem.

Vilken information kan samlas in?:

 • Namn.
 • Kontaktinformation inklusive e-post.
 • Demografisk information inklusive postnummer, preferenser och intressen.
 • Annan relevant information som samlas in i undersökningar och erbjudanden till kunder.

Vad görs med den information som samlas in?

Vi behöver denna information för att förstå dina behov och för att kunna erbjuda dig en bättre service:

 • Intern journalföring.
 • För att förbättra våra tjänster och produkter.
 • Vi kan skicka reklammail till dig om våra nya produkter, specialerbjudanden eller annan intressant information. E-postmeddelanden kommer alltid att skickas med ditt samtycke. Och avregistreringen kan göras när som helst.

Säkerhet för dina data

Vi är angelägna om att säkerställa att din information är säker. För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa rutiner för att skydda och säkra informationen vi samlar in online.

Typer av kakor

 • Prestanda:Denna typ av cookies kommer ihåg dina inställningar för verktygen som finns i Tjänsterna, så du behöver inte konfigurera om tjänsten varje gång du besöker den.
 • geo-lägeDessa cookies används för att ta reda på vilket land du befinner dig i när en tjänst efterfrågas. Denna cookie är helt anonym och används endast för att hjälpa till att rikta innehåll till din plats.
 • Registrera:Registreringscookies genereras när användaren har registrerat sig eller sedan öppnat sin session, och används för att identifiera honom.
 • Analytics:Varje gång en Användare besöker en Tjänst genererar ett verktyg från en extern leverantör (Google Analytics) en analytisk Cookie på Användarens dator. Denna cookie, som bara genereras under besöket, kommer att användas vid framtida besök  för att anonymt identifiera besökaren. 
 • Tekniker:De tillåter användaren att navigera genom en webbplats och använda olika alternativ eller tjänster.
 • Reklam:De tillåter hantering av redaktörens annonsutrymmen baserat på vissa kriterier, såsom det redigerade innehållet eller frekvensen av åtkomster.
 • Egen:Skickat från en dator eller domän som hanteras av webbplatsens ägare.
 • Från tredje part:Skickat från en dator eller domän som inte hanteras av webbplatsens ägare.
 • Session:De samlar in data under användarens navigering genom webbplatsen.
 • Permanent:De tillåter åtkomst till data från användarens terminal under en period som definieras av den person som ansvarar för cookien.
 • Anpassning:De tillåter användaren att komma åt tjänsten med vissa egenskaper.

Undantagna cookies skulle vara de vars syfte är:

 • Användarinmatade cookies.
 • Cookies för autentisering eller användaridentifiering (endast session).
 • Användarsäkerhetscookies.
 • Mediaspelare session cookies.
 • Sessionscookies för lastbalansering.
 • Cookies för anpassning av användargränssnitt.
 • Komplettera cookies (plugin) för att utbyta socialt innehåll

Således kan det förstås att dessa cookies är undantagna från tillämpningsområdet för artikel 22.2 i LSSI, och därför skulle det inte vara nödvändigt att informera eller inhämta samtycke på deras användning. Tvärtom kommer det att bli nödvändigt att informera och inhämta samtycke för installation och användning av någon annan typ av cookies, både första och tredje part, session eller ihållande, som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 22.2 i LSSI.

Google Analytics

Webbplatsen använder sig av Google Analytics, en analystjänst från Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder cookies, textfiler som finns på din dator, för att utföra webbanalyser om hur användarna använder webben. Informationen som genereras av cookien om din användning av webben (inklusive din IP-adress), kommer att överföras och lagras av Google på internetservrar i USA. Google kommer inte att koppla din IP-adress till någon annan data som innehas av Google. Du kan vägra behandling av data eller information genom att avvisa användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men du bör veta att om du gör det kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. För mer information om Google Analytics klicka här:

Inaktivera cookies

Det är vanligtvis möjligt att sluta acceptera cookies från din webbläsare, eller att sluta acceptera cookies från en viss tjänst.

Alla moderna webbläsare låter dig ändra inställningarna för cookies. Dessa inställningar finns vanligtvis i menyn "alternativ" eller "inställningar" i din webbläsare.

Vissa funktioner i tjänsterna kommer att inaktiveras, till exempel återstående  identifierade, förvara inköp i "varukorgen" i en e-handelstjänst.

Här lämnar vi länkarna som motsvarar huvudwebbläsarna för att direkt komma åt konfigurationen av småkakor.

Firefox: https://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042 Explorer: https://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Ändringar i integritets- och cookiespolicyn

Vi kan ändra denna cookiepolicy baserat på lagar eller regulatoriska krav, eller för att anpassa policyn till instruktionerna från den spanska byrån för dataskydd, därför rekommenderas användare att besöka den regelbundet.