SEK
Juridisk varning

Integritetspolicy

I enlighet med den organiska lagen om skydd av personuppgifter nr 15/1.1999, av den 13 december 1999, informerar Grupo Garrampa SL att de personuppgifter som skrivs in av dess kunder lagras och behandlas med en automatiserad fil gjord av och för Grupo Garrampa SL Nämnda uppgifter är nödvändiga för att genomföra och skicka alla köp som görs på vår webbplats, samt för att marknadsföra dess erbjudanden eller nyheter endast om kunden uttryckligen tillåter det. Grupo Garrampa SL kommer inte att överföra uppgifter från sina kunder till tredje part och kommer inte heller att använda dem för något annat ändamål än de som anges. Kunden kan när som helst utöva rätten till rättelse, annullering och invändning mot sina uppgifter.

Allmänna villkor

Garrampa tillhör Grupo Garrampa SL med CIF B99080061, med registrerat kontor på C/ Previsión Social, Nº 22, Local, 50008 Zaragoza, registrerat i Mercantile Registry of Zaragoza, Volume 3295, Folio 182, Sheet 39524 och vars kontaktuppgifter är 9. 499 206 och e-post: info (at) garrampa.com. Att använda vår webbplats utgör användarens samtycke till följande villkor som reglerar försäljningen av de produkter som erbjuds i Garrampa. Dessa allmänna villkor regleras av den spanska lagen.

Grupo Garrampa SL ansvarar inte för den felaktiga användning som internetanvändare gör av informationen eller innehållet i tjänsten, eftersom det är den användare som har tillgång till eller använder den helt och hållet.

Användaren samtycker till att använda webbplatsen i enlighet med lagen, dessa Allmänna Villkor, sedlighet, allmänt accepterad god sed och allmän ordning. Användaren måste använda denna tjänst utan att ådra sig aktiviteter som kan anses vara olagliga eller olagliga, i motsats till vad som fastställs i dessa allmänna villkor, som gör intrång i Grupo Garrampa SL:s eller tredje parts rättigheter eller som kan bryta mot moral och/eller regler. etikett och/eller Grupo Garrampa SLs eller tredje parts intressen.

Grupo Garrampa SL förbehåller sig rätten att diskretionellt neka, när som helst och utan föregående meddelande, åtkomst för någon användare till denna sida eller någon del av den, när omständigheterna som beskrivs i detta villkor inträffar.

Ägande av webbinnehåll

Alla illustrationer, mönster, ikoner, grafik, fotografier, bilder och alla andra element som är en del av webben är den exklusiva egendomen av Grupo Garrampa SL. Elementen på denna webb är utformade med syftet att erbjuda försäljning av våra produkter. Kopieringen eller användningen av nämnda element medför inte överföring av några rättigheter över dem.

Information om Europeiska kommissionens plattform för onlinetvistlösning (ODR - Online Dispute Resolution)

I enlighet med den nya EU-förordningen nr 524/203 daterad 01/09/2016, kallad ODR, (om online-tvistlösning), informerar vi våra kunder om möjligheten att kontakta denna plattform som är dedikerad till att lösa alla typer av tvister inom området av elektronisk handel. Du kan göra det via följande länk: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Online Dispute Resolution (ODR)