SEK

Försäljningsvillkor

Garanti

Du har en period på 15 dagar på dig att granska eventuella defekter i den levererade varan. Kontrollera dina varor under denna beställning för att kunna göra returen inom terminen. Det är lämpligt att öppna dina varor och kontrollera dess kvalitet om du inte ska använda den omedelbart. Efter deadline kan vi inte garantera att returen är effektiv. Vi ställer också till ditt förfogande alla garantier från tillverkaren. Garrampa lämnar ingen uttrycklig garanti och ger ingen specifik, underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ändamålet.

Produkterna som erbjuds i webbutiken riktar sig till fysiska eller juridiska personer som agerar inom ramen för sin verksamhet eller yrkesverksamhet, vare sig den är offentlig eller privat.

Avslag på begäran

En beställning kan returneras om det inte finns tillräckligt med lager för det begärda villkorskravet, eller om det har skett ett fel gällande priser i databasen som kan motiveras.

Beställ variationer

Beställningar som görs i stora kvantiteter kan uppvisa en liten variation mellan den beställda kvantiteten och den levererade kvantiteten. Garrampa styr tillverkningsprocessen så att om den inte är exakt är kvantiteten högre. Det kan finnas några få fall där det begärda beloppet är lägre. Överskottsproduktion kommer inte att återspeglas i slutfakturan.

Vi gör ungefärliga virtuella prover så att kunden kan kontrollera hur deras produkt kommer att se en gång personlig. Skärmen är färgkalibrering ljusstyrka och kontrast kan påverka visningsläge av provet genom att ändra de faktiska färgerna. Av denna anledning, vi fäster de ungefärliga Pantone-färger tillsammans med den virtuella provet. Pantone är en universell färgidentifieringssystem som används i grafisk konst. Om du inte har en pantone diagram, kan du hitta dem i grafiska redigeringsprogram som Photoshop och Illustrator.

Accept och annullering av beställningen

Godkännandet av en beställning både via e-post eller undertecknad innebär att du accepterar våra försäljningsvillkor och ditt åtagande att betala med de överenskomna formulären. När en orderbekräftelse har godkänts kan vi inte garantera vår förmåga att göra ändringar eller avbokningar. En avbeställning av en redan behandlad beställning medför utgifter som vi i ett sådant fall välter över på kunden. Beställaren är skyldig att betala det avtalade priset för alla arbeten som utförts av oss fram till hävningen av densamma. Några av de kostnader som skulle kunna ingå bland annat är de förberedelser av ordern, Materialbeställning, digital design och ersättningsavgifter. I händelse av att Garrampa inte har uppstått någon kostnad, kommer kunden inte att debiteras alls.

Garrampa garanterar att behålla erbjudandet om beställningen när den slutliga budgeten har bekräftats.

Skatter

Alla produkter kommer att debiteras motsvarande moms. Garrampa är skyldig att uppbära all skatt på sålda produkter och utförda tjänster. Företag och privatpersoner som är befriade från att betala skatt kommer inte att debiteras. För dessa fall måste klienten tillhandahålla den efterfrågade dokumentationen för vår efterföljande granskning och godkännande.

Priser på webbplatsen

Garrampa gör allt för att hålla alla priser uppdaterade. Priserna kan ändras från en dag till en annan, men om beställningen har gjorts kan priset som erhålls under köp- och betalningsprocessen inte ändras av oss.

leveransförseningar

Kunden accepterar att Garrampa inte kommer att hållas ansvarig för förseningar av leveranser orsakade av force majeure eller andra omständigheter som vi inte har någon direkt kontroll över. Gjorda försändelser görs i tillräckligt god tid så att avtalade leveranstider hålls. Garrampa kommer inte att ansvara för eventuella ekonomiska skador som orsakas av förseningen orsakad av större orsaker.

utskriftsstorlek

Storleken på trycket som anges i våra budgetar är max A4 (21x30 cm). För större storlekar konsultera våra reklamfilmer.

webbbilder

Garrampa försöker erbjuda några bilder där produkten framstår som så verklig som möjligt. Däremot kan var och en otydligt tolka detaljer som skala och färg som inte stämmer överens med verkligheten. För att kontrollera produktens kvalitet, färg och storlek kan du begära ett prov och kontrollera hur varan verkligen är. Om du bestämmer dig för att inte utvärdera det fysiska provet ansvarar vi inte för eventuella tolkningsfel som kan ha uppstått vid visning av bilden. Vi rekommenderar också att du kontrollerar alla uppgifter som vi tillhandahåller i produktbladet såsom storlek, material etc. Denna information kan hjälpa dig att få en uppfattning om hur föremålet verkligen är.

kampanjkuponger

Garrampa erbjuder sina kunder kuponger och kampanjerbjudanden. Dessa erbjudanden är inte kumulativa, de kan endast användas en gång per kund. Kuponger går endast att lösa in för beställningar som görs på webben. Vi förbehåller oss rätten att inte tillämpa erbjudandena på vissa av våra produkter.

Retur av en beställning

Du har rätt till återbetalning inom 14 kalenderdagar utan att behöva motivera. Avkastningen period löper ut 14 kalenderdagar från den dag då du eller en tredje part, som du anger, dock ej transportföretaget förvärvat besittning av den sista av dessa varor. För att utnyttja rätten att återvända, måste du meddela Grupo Garrampa ([email protected], Prevision Social 22, 50008, Zaragoza, eller någon av de kontakt metoder som du hittar längst ner på alla sidor), att ditt beslut att återvända till genom ett entydigt uttalande (till exempel ett brev skickas med post, fax eller e-post). Du kan använda modellen retur formuläret nedan, även om dess användning är inte obligatorisk.

För att uppfylla returperioden räcker det att meddelandet om att du utövar denna rätt skickas innan motsvarande period löper ut.

Konsekvenser av returen

I händelse av en retur från dig kommer vi att återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som följer av ditt val av en annan leveransmetod än den billigaste leveransmetoden) som vi erbjuder) utan onödig försening och i alla fall senast 14 kalenderdagar från det datum då vi informerades om ditt beslut att återvända.

Vi kommer att fortsätta att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen, om du inte uttryckligen har angett något annat; i vilket fall som helst kommer du inte att få några kostnader till följd av återbetalningen.

Vi kan hålla inne med återbetalning tills vi har tagit emot varan, eller tills du har lämnat bevis på retur av varan, beroende på vilket villkor som är uppfyllt först.

Du måste returnera eller leverera varorna direkt till oss eller till Grupo Garrampa, Centro Logístico, Santa Ana 3, Cuarte de Huerva, Zaragoza, utan onödigt dröjsmål och i alla fall senast inom 14 kalenderdagar från det datum då du informera oss om ditt beslut att återvända. Tidsfristen anses vara uppfylld om du returnerar varan innan tidsfristen har gått ut. Du måste stå för den direkta kostnaden för att returnera varorna.

Du kommer endast att vara ansvarig för varornas värdeminskning till följd av annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Returformulärmodell

(Fyll i och skicka in detta formulär endast om du vill ha en återbetalning)

- Uppmärksammat av Grupo Garrampa SL, C/ Previsión Social, 22, 50008 Zaragoza, info#[email protected]

- Jag/vi informerar dig härmed (*) att jag returnerar beställningen ________

- Beställd den/mottagen den (*)

- Köparens namn

- Kundadress

- Kundens underskrift (endast om detta formulär skickas på papper)

- Datum

(*) Radera vid behov.

Ångerrätten kommer inte att gälla för avtal som avser:

  • a) Leverans av varor gjorda enligt kundens och användarens specifikationer eller tydligt personliga.
  • b) Leverans av varor som kan försämras eller förfalla snabbt.
  • c) Tillhandahållande av förseglade varor som inte är lämpliga att returneras av hälsoskydds- eller hygienskäl och som har öppnats efter leverans.
  • d) Tillhandahållande av förseglade ljud- eller videoinspelningar eller förseglade datorprogram som har frigjorts av kund och användare efter leverans.

Förklaring: Artiklar som har en personalisering tryckt på dem kan inte returneras (förutom defekta produkter). Vi kan inte returnera fabriksmärkta varor. Därför rekommenderar vi att du begär ett fysiskt prov på produkten innan den skrivs ut så att du kan bedöma och se hur produkten är, mått, kvalitet osv. Du kan också konsultera våra reklamfilmer om du har frågor om en specifik produkt.

Retur av en beställning

Parterna ställer sig, efter eget val, för att lösa konflikter och avstå från annan jurisdiktion,

till domstolar och nämnder på användarens hemvist. Likaså som en enhet knuten till Confianza Online och i villkoren i dess etiska kod, i händelse av kontroverser relaterade till anställning och onlineannonsering, dataskydd och skydd av minderåriga, kan användaren tillgripa systemet för utomrättslig upplösning Confidence Online-kontroverser.