EUR

Cookies

V súlade s článkom 22 zákona o službách informačnej spoločnosti a elektronického obchodu, ako aj v RGPD táto webová stránka zhromažďuje navigačné súbory cookie - malé súbory obsahujúce sériu znakov, ktoré sú odoslané do vášho prehliadača zo servera webovej stránky - vlastné a tretích strán, s cieľom zhromažďovať vstupné informácie alebo identifikáciu používateľa; reprodukciu a načítanie formulárov a / alebo obsahu zásuvných modulov; reklamy; štatistiky; okrem iného. Za týmto účelom Garrampa pristúpila ku konfigurácii panelu preferencií prostredníctvom informácií vložených v dvoch vrstvách, v ktorých vám umožňuje poznať vo všeobecnosti informácie spojené s tým, že a prijatie, ako aj preferencie k nim v druhej vrstve. Účelom týchto zásad je informovať vás o rôznych súboroch cookie, ktoré spoločnosť Garrampa zhromažďuje prostredníctvom rôznych médií alebo komunikačných kanálov, vlastných alebo tretích strán, oslobodených od povinnosti informovať alebo nie a o rôznych spôsoboch, ktorými ich môžete odmietnuť, povoliť alebo zablokovať. V každom prípade vás spoločnosť Garrampa informuje, že odmietnutie, zablokovanie alebo nepovolenie súborov cookie môže ovplyvniť správnu navigáciu v obsahu reprodukovanom na webovej lokalite. Upozorňujeme, že deaktivácia, nepovolenie alebo blokovanie súborov cookie má vplyv na rozsah používateľského zážitku, ako je meranie určitých faktorov, ktoré umožňujú zlepšiť obsah Garrampa vrátane personalizovaného, nemôžete prispôsobiť obsah vašim preferenciám vrátane geografických, nemôžete prispôsobiť zobrazované reklamy. V každom prípade vám Garrampa ponúka možnosť odmietnuť súbory cookie, ktoré sa nepovažujú za nevyhnutné, ako aj informácie o nastaveniach prehliadačov, zariadení a odkazov súvisiacich s ich deaktiváciou.

Garrampa nezhromažďuje ani nespracúva osobné údaje odvodené alebo získané z údajov s ohľadom na informácie, ktoré by mohli odhaliť sexuálnu orientáciu; náboženské presvedčenie; zdravotné informácie; alebo informácie považované za citlivé).

Zásady ochrany osobných údajov

Vždy môžete navštíviť našu Zásady ochrany osobných údajov

Odvolanie

Poskytnuté súhlasy môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom Konfigurácia súborov cookie

Cookies používaného na našich webových stránkach

Nižšie sú uvedené rôzne súbory cookie používané na webových stránkach skupiny Garrampa. Používame vlastné súbory cookie, ktoré sú striktne potrebné na udržiavanie relácie, údajov o košíku a údajov o online nákupoch. Súbory cookie prvej strany nie sú používané tretími stranami a nedochádza k ich medzinárodnému prenosu. Okrem toho používame súbory cookie tretích strán potrebné pre poskytovateľov služieb, s ktorými sme uzavreli zmluvu o poskytovaní služieb:

TipológiaCookiesPopisVlastné / tretej stranyPoskytovateľExpirácia
Tipológia FunkčnéCookie PHPSESSIDPopis Tento súbor cookie je natívny pre PHP a umožňuje webovej stránke ukladať serializované údaje o stave. Na tejto webovej lokalite sa používa na vytvorenie relácie používateľa odovzdaním stavových údajov prostredníctvom dočasného súboru cookie známeho aj ako súbor cookie relácie.Vlastné / tretej strany VlastnéPoskytovateľ Grupo Garrampa S.L.Expirácia 1 mesiac
Tipológia FunkčnéCookie cookie-notice-shownPopis Kontroluje, či sa vám zobrazilo informačné oznámenie o súboroch cookie.Vlastné / tretej strany VlastnéPoskytovateľ Grupo Garrampa S.L.Expirácia 1 mesiac
Tipológia FunkčnéCookie cookie-analyticsPopis Kontroluje, či ste nám udelili povolenie na ukladanie analytických súborov cookie vo vašom prehliadači.Vlastné / tretej strany VlastnéPoskytovateľ Grupo Garrampa S.L.Expirácia 1 mesiac
Tipológia FunkčnéCookie cookie-marketingPopis Kontroluje, či ste nám udelili povolenie ukladať marketingové súbory cookie vo vašom prehliadači.Vlastné / tretej strany VlastnéPoskytovateľ Grupo Garrampa S.L.Expirácia 1 mesiac
Tipológia FunkčnéCookie garrampa-cart-productsPopis Ukladá počet produktov, ktoré ste pridali do košíka. To nám umožňuje zobraziť tento počet nad logom minikarta.Vlastné / tretej strany VlastnéPoskytovateľ Grupo Garrampa S.L.Expirácia 1 mesiac
Tipológia FunkčnéCookie garrampa-searchPopis Kontroluje, či používateľ už použil vstup pre vyhľadávanie, na predbežné načítanie vyhľadávača, aby sa načítal rýchlejšie.Vlastné / tretej strany VlastnéPoskytovateľ Grupo Garrampa S.L.Expirácia 1 mesiac
Tipológia AnalýzaCookie _ga, _ga_{ID}, _gcl_au, _dc_gtm_{ID}, _gid, CONSENT, NID, 1P_JARPopis Tento súbor súborov cookie, ktorý používa spoločnosť Google Inc. sa používa na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú naše webové stránky. Štatistické informácie používame na vytváranie správ, ktoré nám pomáhajú zlepšovať stránku. Súbory cookie zhromažďujú informácie v anonymnej forme.Vlastné / tretej strany Tretia stranaPoskytovateľ Google Inc.Expirácia 2 rokov
Tipológia AnalýzaCookie _fbpPopis Tento súbor cookie sleduje návštevy naprieč webovou lokalitou s cieľom získať štatistické informácie, ktoré nám pomáhajú zlepšovať lokalitu. Tento súbor cookie zhromažďuje informácie v anonymnej forme.Vlastné / tretej strany Tretia stranaPoskytovateľ Facebook, Inc.Expirácia 3 mesiac
Tipológia MarketingCookie IDEPopis Tento súbor cookie používa služba Google AdSense, aby umožnila spoločnosti Google a jej partnerom zhromažďovať informácie o vašich preferenciách s cieľom zobrazovať relevantnejšie reklamy.Vlastné / tretej strany Tretia stranaPoskytovateľ doubleclick.netExpirácia 2 rokov

Data controller

GDPR_DATA_CONTROLER

Purposes of treatment

GDPR_PURPOSES_OF_TREATMENT

Applicable data protection law

GDPR_APPLICABLE_DATA_PROTECTION_LAW

Data conservation

GDPR_DATA_CONSERVATION

Recipients

GDPR_RECIPIENTS

Rights that assist the user

GDPR_RIGHTS_THAT_ASSIST_THE_USER

Contact data to exercise your rights

GDPR_CONTACT_DATA_TO_EXERCISE_YOUR_RIGHTS