EUR

Sme hrdí na to, že máme ľudský tím oddaný tomu, čo robia, a to nielen na podnikovej úrovni, ale aj mimo kancelárie.

Uprednostňujeme pomoc v sociálnych, humanitárnych a vzdelávacích podujatiach na miestnej i národnej úrovni, čo je jedinečná vízia Grupo Garrampa. Našu spoločenskú zodpovednosť premietame do našich hodnôt.

Hodnoty na rast

Vieme, že personalizovaná značka a naše produkty môžu byť kľúčom k tomu, aby sme sa dostali k solidarite ďaleko, dali hlas a prítomnosť projektom, ktoré by ju inak nemali.

Sme radi, že môžeme spolupracovať s organizáciami, ktoré bojujú za tozosúladiť sa s hodnotami našej spoločnosti a byť súčasťou ich boja.

Spolupracujeme na projektoch typu: