EUR
Právne varovanie

Zásady ochrany osobných údajov

V súlade s organickým zákonom o ochrane osobných údajov č. 15/1.1999 z 13. decembra 1999 spoločnosť Grupo Garrampa SL informuje, že osobné údaje zadané jej klientmi sú uchovávané a spracovávané pomocou automatizovaného súboru vytvoreného spoločnosťou Grupo Garrampa a pre ňu SL Uvedené údaje sú nevyhnutné na uskutočnenie a odoslanie akéhokoľvek nákupu uskutočneného na našej webovej stránke, ako aj na propagáciu jej ponúk alebo noviniek, iba ak to klient výslovne povolí. Grupo Garrampa SL nebude prenášať údaje svojich klientov tretím stranám ani ich nepoužije na iné účely, než sú uvedené. Klient môže kedykoľvek uplatniť právo na opravu, zrušenie a námietku svojich údajov.

Všeobecné podmienky

Garrampa patrí do Grupo Garrampa SL s CIF B99080061, so sídlom na C/ Previsión Social, Nº 22, Local, 50008 Zaragoza, registrovaná v Obchodnom registri Zaragozy, zväzok 3295, Folio 182, Sheet 39524 a ktorej kontaktné údaje sú telefónne číslo 976 499 206 a email: info (zavináč) garrampa.com. Používanie našej webovej stránky predstavuje súhlas používateľa s nasledujúcimi podmienkami, ktoré upravujú predaj produktov ponúkaných v Garrampe. Tieto všeobecné podmienky upravuje španielsky zákon.

Grupo Garrampa SL nezodpovedá za nesprávne používanie informácií alebo obsahu služby používateľmi internetu, pričom je výlučne zodpovedný používateľ, ktorý k nim pristupuje alebo ich používa.

Používateľ súhlasí s používaním webovej stránky v súlade s právnymi predpismi, týmito Všeobecnými podmienkami, dobrými mravmi, všeobecne uznávanými dobrými zvykmi a verejným poriadkom. Používateľ musí používať túto službu bez toho, aby sa pripojil k činnostiam, ktoré môžu byť považované za nezákonné alebo nezákonné, v rozpore s tým, čo je stanovené v týchto všeobecných podmienkach, ktoré porušujú práva Grupo Garrampa SL alebo tretích strán alebo ktoré môžu porušovať morálku a/alebo predpisy. etikety a/alebo záujmy Grupo Garrampa SL alebo tretích strán.

Grupo Garrampa SL si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zamietnuť prístup ktoréhokoľvek používateľa na túto stránku alebo na akúkoľvek jej časť, ak nastanú okolnosti opísané v tejto podmienke.

Vlastníctvo webového obsahu

Všetky ilustrácie, návrhy, ikony, grafika, fotografie, obrázky a akékoľvek iné prvky, ktoré sú súčasťou webu, sú výhradným vlastníctvom Grupo Garrampa SL Prvky tohto webu sú navrhnuté s cieľom ponúkať predaj našich produktov. Kopírovanie alebo používanie uvedených prvkov neznamená prevod akýchkoľvek práv na ne.

Informácie týkajúce sa platformy Európskej komisie na riešenie sporov online (ODR – Online Dispute Resolution)

V súlade s novým nariadením EÚ č. 524/203 zo dňa 01.09.2016 s názvom ODR (o riešení sporov online) informujeme našich klientov o možnosti obrátiť sa na túto platformu určenú na riešenie akéhokoľvek druhu sporu v tejto oblasti. elektronického obchodu. Môžete to urobiť prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Online Dispute Resolution (ODR)